2002- ראיון במהלך מבצע חומת מגן

http://www.realworldvideo.com/video-clips/colonel-miri-eisin-interview-jenin-defensive-shield-1047.php#more